Skip to main content

Het Coronavirus heeft ons land in haar greep. Niemand ontkomt aan de verregaande maatregelen die nodig zijn om het virus de baas te worden. We staan volledig achter de maatregel om alle evenementen uit veiligheidsoverwegingen af te lasten tot in ieder geval juni.

Dit houdt in dat alle activiteiten omtrent Koningsdag en de herdenking van 4 en 5 mei reeds zijn afgelast. Het lege Dorpsplein zal in schril contrast zijn met de gezellige drukte die Koningsdag jaarlijks met zich meebrengt.

We zijn dankbaar voor de mensen die ons trouw zijn. De vrijwilligers die zich jaarlijks opgeven om te helpen. De ouderraden en andere betrokkenen die helpen tijdens de voorbereiding. Maar óók de sponsoren die jaarlijks hun bijdrage leveren aan onze organisatie.

Gezien het feit dat alle activiteiten zijn afgelast en de glossy daardoor dit jaar niet wordt gedrukt, heeft het bestuur van de Oranjevereniging besloten alle advertentiegelden van het oranjeboekje terug te storten op de rekening van de deelnemende ondernemers.

Wij hopen volgend jaar weer een gezellige dag te kunnen organiseren tijdens Koningsdag. De activiteiten die gepland stonden in het kader van 75 jaar bevrijding zullen worden verplaatst naar volgend jaar.

We wensen iedereen heel veel gezondheid en sterkte in de komende tijd.

Namens het bestuur

Leave a Reply