Skip to main content

Informatie optocht scholen Koningsdag 2024

Reglement Optocht Koningsdag 2024

Opgesteld door Oranjevereniging Enter op 4 maart januari 2024 te Enter

Thema: Het leven is een speeltuin!

Deelnemers:
• Leeftijd: groep 1 tot en met 8
• Leerlingen van basisscholen in Enter

Loopgroep:
• Minimum aantal deelnemers: 8
• Begeleiding door ouders is verplicht

Veiligheidsvoorschriften wagens:
1. De wagens dienen rondom relingen te hebben waardoor kinderen en/ of ouders beschermd worden tegen het van de wagen vallen.
2. Op de wagen dienen bankjes of stoeltjes gemonteerd te zijn waarop de kinderen en/ of ouders dienen plaats te nemen.
3. Naast iedere wagen waarop kinderen mee rijden dienen aan weerszijden van die wagens ouders mee te lopen. Dit om de kinderen in de gaten te kunnen houden.
4. Met de wagens dient tijdens de optocht stapvoets gereden te worden waarbij de instructies van de politie en de Oranjevereniging opgevolgd dienen te worden.
5. De wagens mogen niet breder zijn dan 3,20 meter en de hoogte mag maximaal 3,80 meter zijn.
6. De ruimte tussen onderkant zijkanten en het wegdek moet minimaal 0,30 meter zijn in verband met eventuele drempels.
7. Het trekkende voertuig dient aan de wettelijke eisen te voldoen (deugdelijke verlichting, spiegels enz.), verzekerd te zijn en bereden te worden door personen van 18 jaar of ouder en in het bezit van rijbewijs.

Verzamelen
• Locatie: parkeerplaats Rooms-Katholieke kerk te Enter
• Tijd: 09.30 uur
• Jurering: vindt om 10.00 uur plaats voorafgaand aan de optocht op de parkeerplaats bij de Rooms-Katholieke Kerk te Enter.

Optocht
• Starttijd optocht: 10.30 uur
• Startpunt optocht: Parkeerplaats Rooms-Katholieke Kerk
• Eindtijd optocht: 11.30 uur
• Eindpunt optocht: Bornerbroekseweg
• Exacte route wordt gedeeld na goedkeuring vergunning

Prijzen
Wagens                                Loopgroepen
1e prijs        € 200                                   € 25
2 e prijs      € 100                                    € 20
3e prijs       € 50                                      € 15

Prijsuitreiking
12.00 op het Dorpsplein tijdens de officiële opening