Skip to main content

Het bestuur van de Oranjevereniging Enter kwam op 8 januari jl. bij elkaar voor haar jaarlijkse ALV.
Ook dit jaar helaas zonder leden aan de vergadering.
De vooraf vastgestelde agenda wordt doorgenomen, met een terugblik op het afgelopen jaar (Koningsdag en 4 mei viering) het financiële jaarverslag wordt doorgenomen en is goedgekeurd door de kascommissie.
Na de rondvraag sluit de voorzitter Henk Mennegat de vergadering en wensen we elkaar een voorspoedig nieuw jaar!