Skip to main content

De Oranjevereniging Enter is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het team willen versterken. In verband met het vertrek van een groot aantal bestuursleden de afgelopen jaren en het minimale aantal nieuwe bestuursleden die we hiervoor terug hebben gekregen, zijn wij op zoek naar jou.

Aan het eind van dit seizoen zal er minimaal nog één bestuurslid aftreden waardoor er nog maar een bestuur van vijf personen overblijft. Om Koningsdag ook de komende jaren nog te kunnen organiseren en te zorgen dat dit voor het huidige bestuur haalbaar blijft (buiten werk en gezin om), is men op zoek naar 2 á 3 mensen!

Wat houdt bestuurslid worden precies in?

– 1 x per maand vergaderen (periode start in september en eindigt in mei).
– Het bedenken en organiseren van activiteiten op Koningsdag (27 april) en alle bijbehorende taken
uitvoeren die verdeeld worden onder het bestuur.
– Helpen invulling geven aan het oranje glossy.
– Het (eventueel) helpen organiseren van de Herdenkingsrit op 4 mei.
– Helpen organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei.

"De Oranjevereniging Enter is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het team willen versterken"

Voor meer informatie, een keer meekijken met een vergadering of je aanmelden als bestuurslid, kunt u contact opnemen met onze voorzitter Henk Mennegat. Dit kan via: oranje.enter@gmail.com of 06 28 92 12 15.

Met vriendelijke groet,

Henk Mennegat (voorzitter)
Saskia Ooms (secretaris)
Edwin ten Brinke (penningmeester)
Ineke Lammertink (bestuurslid)
Harold Slaghuis (bestuurslid)
Dorothe Pinkert (bestuurslid)
Marion Meenks (bestuurslid)

Leave a Reply