Skip to main content

Het bestuur van de Oranjevereniging Enter nodigt u van harte uit op de algemene ledenvergadering voor de start van het seizoen 2018 – 2019. Deze vergadering zal gehouden worden op maandag 10 september a.s. om 20.00 uur bij Sporthal De Zomp (In de Japinkkamer), Reggestraat 100 Enter.

De agenda ziet er als volgt uit;

  1. Opening
  2. Verslag vorige algemene ledenvergadering 11 sept. 2017
  3. Financieel verslag door penningmeester
  4. Verslag kascommissie over boekjaar 2017
  5. Evaluatie Koningsdag 2018
  6. Evaluatie 4 mei viering 2018
  7. Plannen voor seizoen 2018-2019
  8. Afscheid oud bestuursleden
  9. Voorstellen en benoeming nieuwe bestuursleden
  10. Rondvraag en sluiting

Wij hopen u te zien op 10 september in de Japinkkamer aan de Reggestraat 100 in Enter.

Leave a Reply